Komplet foliogramów- Analiza energetyczna procesów cieplnych

  • Kod: F-14651
  • szt.
  • Cena netto: 172,86 zł 181,50 zł
Komplet kolorowych foliogramów formatu A4. Kolejne foliogramy prezentują różne zagadnienia zawarte w dziale tak, aby wraz z komentarzem nauczyciela stworzyć spójny i ostry obraz tematu.

Dział obejmuje następujące tematy:
  
    1. Parametry charakteryzujące stan fizyczny gazów.
    2. Zadania na parametry charakteryzujące stan fizyczny gazu.
    3. Topnienie i krzepnięcie.
    4. Parowanie wrzenie i skraplanie.
    5. Rozszerzalność termiczna ciał.
    6. Energia wewnętrzna. I zasada termodynamiki.
    7. Zadania na I zasadę termodynamiki.