Komplet foliogramów- Prąd elektryczny II

  • Kod: F-F040724
  • szt.
  • Cena netto: 207,14 zł 217,50 zł
Komplet kolorowych foliogramów formatu A4. Kolejne foliogramy prezentują różne zagadnienia zawarte w dziale tak, aby wraz z komentarzem nauczyciela stworzyć spójny i ostry obraz tematu.

Dział obejmuje następujące tematy:

    1. Źródła prądu elektrycznego. Natężenie prądu i spadek napięcia.
    2. Zadania na przepływ ładunku elektrycznego.
    3. Prawo Ohma.
    4. Zadania na prawo Ohma.
    5. I i II prawo Kirchhoffa.
    6. Zadania na prawa Kirchhoffa.
    7. Ciepło Joule'a-Lenza.
    8. Praca prądu elektrycznego.
    9. Zadania na pracę prądu elektrycznego.
    10. Moc prądu elektrycznego.
    11. Zadania na moc prądu.